Proces & werkwijze

Proces

Het behandeltraject kun je verdelen in drie fases:

1. Verkennende fase

Is de start van de therapie die begint met de spelobservatiesessies. In de fase leert je kind de spelkamer en mij kennen. Belangrijk in deze fase is het opbouwen van een vertrouwensrelatie zodat je kind zich vrij voelt om te durven spelen en mij mee te nemen in zijn verhaal.

2. Verdiepende fase

Deze fase start na de spelobservaties. Dit is de fase waarin de intensiviteit van het verhaal van je kind, en daarmee dus het spel toeneemt. Thema’s en blokkades worden spelenderwijs inzichtelijker. Emoties kunnen tijdelijk heftiger worden doordat je kind de mogelijkheid krijgt zijn gevoelens en ervaringen in spel steeds opnieuw te uiten en te beleven. Daarnaast zal ik je kind door interventies tijdens spelsessies bewust maken van zijn gedrag en gevoelens. Bovendien zal ik helpen om te experimenteren met ander gedrag. Dit helpt hem om sterker te worden en meer controle te krijgen op zijn huidige gedrag.

3. Eindfase

De eindfase kenmerkt zich door het spel dat minder intens wordt gespeeld. In zijn spel is er meer ruimte voor de ‘normale’ dagelijkse bezigheden. Je kind voelt zich fijner en sterk genoeg om zonder therapie verder te gaan. In overleg met jou en je kind wordt de therapie afgesloten op een moment dat dit goed voelt.

Werkwijze

Hieronder wordt de werkwijze van Speltherapie Het Elfenhart toegelicht van het eerste contact tot en met de afsluiting.

Aanmelden

Heb je zorgen over je kind? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch, via e-mail of via het digitale contactformulier.

Kennismaking

In dit kennismakingsgesprek maken we kennis met elkaar. We bespreken waar jij en je kind tegenaan lopen. Samen maken we een inschatting of speltherapie de juiste behandelwijze is voor je kind. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Intakegesprek

Als we besloten hebben dat speltherapie een geschikte behandelwijze is, dan kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt alleen plaats met jou als ouder. In dit intakegesprek worden de verdere stappen besproken en afspraken gemaakt voor de observaties. Daarnaast zal de verwijsindex (www.multisignaal.nl) besproken worden en mogelijk contact worden gezocht met andere betrokkenen.

Spelobservaties

Na de intake volgen er drie spelobservaties met je kind. De bevindingen worden met jou besproken. Vervolgens worden de  behandeldoelen voor de speltherapie opgesteld.

Spelsessies

Bij voorkeur komt je kind wekelijks op een vast tijdstip naar de spelkamer voor spelsessies. Hier kan hij spelen met vele soorten speelgoed, zoals poppen, dieren, voertuigen, zand- en watertafel, verkleedspullen, teken-, schilder- en kleimateriaal, gezelschapsspellen, etc.

Door het spelen ontstaat er een therapeutische relatie die zich kenmerkt door veiligheid en vertrouwen. Hierdoor kan je kind zichzelf laten zien.

De interventies die tijdens de spelsessies worden toegepast zijn gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van je kind. Hij heeft de mogelijkheid om ervaringen te delen en nieuw gedrag uit te proberen. Daarnaast krijgt hij meer zicht op de situatie en zichzelf, doordat ik verwoord wat hij doet, zegt of laat zien.

Het aantal sessies is afhankelijk van verschillende factoren.

Afbouw

De therapie wordt in overleg met jou en je kind afgebouwd als je kind zelfstandig verder kan en zich weer fijner voelt.

Afsluiting

De laatste, maar een belangrijke spelsessie staat in het teken van afscheid nemen. Het afscheid nemen van elkaar en van de spelkamer. We sluiten af omdat je kind zich fijner voelt en op eigen benen verder kan. Tijdens deze sessie wordt je kind extra bewust gemaakt van de groei die hij heeft doorgemaakt. Daarnaast wordt er extra stilgestaan bij wat zo’n laatste sessie voor hem betekent. Hoe deze sessie wordt ingevuld verschilt per kind.

Naderhand

Mocht je als ouder achteraf nog vragen hebben, dan kun je altijd contact met mij opnemen.

Oudergesprekken

Voor het slagen van een therapie is betrokkenheid van ouder(s) erg belangrijk. Gedurende de loop van de therapie worden er in overleg oudergesprekken ingepland. Dit om de voortgang van de therapie te bespreken. Andere manieren om je betrokkenheid te tonen bespreek ik graag met je in het intakegesprek.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij een kind zijn verhaal kan doen door te spelen. Praten mag, maar dat hoeft niet.

Speltherapie >>

Mijn werkwijze

Het proces bestaat uit drie fases: de Verkennende fase, de Verdiepende fase en de Eindfase. Zij zijn onderdeel van mijn werkwijze.

Mijn werkwijze >>

Over mij

Graag help ik kinderen die niet lekker in hun vel zitten door hen te benaderen in hun eigen taal, namelijk door te spelen.

Over mij >>