Vergoedingen & tarieven

Vergoedingen

Speltherapie Het Elfenhart is een gecontracteerde zorgaanbieder van de Gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Met een verwijsbrief van de CJG, huisarts, medisch specialist of jeugdarts bestaat er een mogelijkheid dat de speltherapie wordt vergoed.

Vergoedingen via verzekeraars

Deze informatie over vergoedingen is bedoeld om je te wijzen op mogelijkheden die er zijn om voor vergoedingen in aanmerking te komen. Aan deze informatie kun je geen rechten ontlenen. Vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar en zijn aan wijzigingen onderhevig.

Bij veel zorgverzekeraars wordt speltherapie (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering, onder de noemers ‘alternatief’, ‘additief’, ‘complementair’ of ‘psychologische zorg’.

Om zeker te zijn van de hoogte van de vergoeding, kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar. Vraag je zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Kijk ook eens op de site van de NVVS, de beroepsvereniging van speltherapeuten, voor actuele informatie over vergoedingen.

Vermeld bij het navragen de naam van de praktijk: Speltherapie Het Elfenhart

Zorgverzekeraars kunnen ook vragen naar:

  • AGB-code zorgverlener: 90102275
  • AGB-code praktijk: 90061740
  • Geregistreerd lid van NVVS onder nummer: 108899
  • Geregistreerd lid van FVB onder nummer: 108899
  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66446074

Vergoedingen via andere instanties

Bijzondere bijstand

Bij de sociale dienst kunnen ouders met een inkomen op bijstandsniveau de kosten voor speltherapie terugvragen in het kader van de Bijzondere Bijstand. Bekijk voor meer informatie de website van de Gemeente Apeldoorn.

Belastingdienst

Bij het doen van belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten is er soms de mogelijkheid om speltherapie vergoed te krijgen. Vaak heb je dan wel een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts nodig. Bekijk voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Fonds Slachtofferhulp

Speltherapie kan soms vergoed worden vanuit het Fonds Slachtofferhulp. Zij keren uitkeringen uit vanuit het Noodhulpfonds om slachtoffers in nood bij te staan. Kijk op fondsslachtofferhulp.nl om te zien of je kind hiervoor in aanmerking komt.

PGB

Bij kinderen met een Persoonsgebonden Budget kunnen de kosten voor Speltherapie eventueel worden vergoed. Kijk op apeldoorn.nl voor meer informatie.

Tarieven

Kennismakingsgesprek: gratis
Intakegesprek: 60 minuten à EUR 72,60
Spelobservatie / spelsessie: 45 minuten à EUR 72,60
Oudergesprek: 60 minuten à EUR 72,60

ALL-IN TARIEVEN, d.w.z. inclusief:

  • BTW
  • Telefonisch consult
  • Verslaglegging
  • Materiaal

Tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden.

Gedurende het behandeltraject worden facturen aan het einde van elke maand per e-mail aan u verzonden. De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op IBAN-nummer:

NL44KNAB0255517483 t.n.v. Speltherapie Het Elfenhart o.v.v. het factuurnummer.

De Algemene Voorwaarden van Speltherapie Het Elfenhart ontvang je bij het kennismakingsgesprek.

Observaties, spelsessies en oudergesprekken die niet uiterlijk 24 uur vóór aanvang zijn afgezegd worden in rekening gebracht.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij een kind zijn verhaal kan doen door te spelen. Praten mag, maar dat hoeft niet.

Speltherapie >>

Mijn werkwijze

Het proces bestaat uit drie fases: de Verkennende fase, de Verdiepende fase en de Eindfase. Zij zijn onderdeel van mijn werkwijze.

Mijn werkwijze >>

Over mij

Graag help ik kinderen die niet lekker in hun vel zitten door hen te benaderen in hun eigen taal, namelijk door te spelen.

Over mij >>