Voor wie is speltherapie?

In mijn praktijk help ik kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar die niet lekker in hun vel zitten. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder vind je voorbeelden van gedragingen die kinderen kunnen laten zien. Verder staan er voorbeelden beschreven van mogelijke oorzaken die een behoorlijke impact op je kind kunnen hebben zonder dat je je daar misschien bewust van bent.

Speltherapie kan helpen bij kinderen die o.a de volgende gedragingen laten zien:

 • snel boos of driftig worden
 • problemen om emoties te reguleren
 • snel ruzie hebben
 • anderen pesten
 • moeite in de omgang met andere kinderen
 • speelt niet of nauwelijks meer
 • teruggetrokken gedrag
 • weinig zelfvertrouwen
 • (faal)angstig
 • somber of veel huilen
 • gespannen
 • moeilijk kunnen concentreren
 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • zindelijkheidsproblemen (bedplassen, in je broek poepen e.d.)
 • terugval in de ontwikkeling
 • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, zoals buik- en hoofdpijn
 • hechtingsproblemen

Voorbeelden van mogelijke oorzaken waardoor een kind niet lekker in zijn vel zit:

 • verandering van een thuissituatie of gezinssamenstelling
 • een echtscheiding
 • verlies van een dierbare
 • verhuizing
 • ziekenhuisopname
 • ziekte
 • psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden
 • handicap van kind zelf of gezinsleden
 • mishandeling
 • verwaarlozing
 • (seksueel) misbruik
 • getuige van (huiselijk) geweld
 • getuige van een oorlog, terrorisme, etc.
 • getuige van een (verkeers-) ongeluk
 • pesterijen
 • hoogbegaafdheid
 • verstandelijke beperking

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij een kind zijn verhaal kan doen door te spelen. Praten mag, maar dat hoeft niet.

Speltherapie >>

Mijn werkwijze

Het proces bestaat uit drie fases: de Verkennende fase, de Verdiepende fase en de Eindfase. Zij zijn onderdeel van mijn werkwijze.

Mijn werkwijze >>

Over mij

Graag help ik kinderen die niet lekker in hun vel zitten door hen te benaderen in hun eigen taal, namelijk door te spelen.

Over mij >>